หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายธนวัชร แม้นพยัคฆ์
ปลัดเทศบาลตำบลดอนพุด
ระดับกลาง


นางสาวประเทือง ปานเกรียว
รองปลัดเทศบาลดอนพุด
ระดับต้น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางตรีธนา ตุงคะเศรณี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวบัวไข นามมณี
ผู้อำนวยการคลัง
ระดับ ต้น


นายณัฐวุฒิ มากสุริย์วงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ระดับต้น


นางสุมณฑา โพธิ์ทอง
ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายขัวญชัย อริยพฤกษ์
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา