หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 27 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ของเทศบาตำบลดอนพุด [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)