หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต/แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทสบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ( ปีงบประมาณ 2563-2565) [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)